historia

hotel spichrz

hotel

hotel spichrz › hotel

historia

Hotel Spichrz położony jest w centrum Starego Miasta pośród innych zabytków Torunia wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Dwuskrzydłowy, czterokondygnacyjny spichlerz wybudowany przez kupca toruńskiego Jana Noggena obecnie jest jednym z największych tego typu obiektów w Polsce. Na przestrzeni lat pełnił funkcję spichlerza, koszarów wojskowych, a w roku 1823 władze pruskie przebudowały spichrz na wojskowy magazyn żywności. Data ta jest znamienna, ponieważ w tym roku wymieniono wszystkie stropy, założono nowe schody i dach. Spichrz połączono z basztą (znajdującą się w ciągu średniowiecznych murów obronnych) dobudowując tzw. łącznik z żurawiem. Przebudowano również samą basztę: zmieniono dach na dwuspadowy, zainstalowano mechanizm dźwigowy z wielkim kołem napędowym i belką do nawijania liny transportowej. Z niewielkimi zmianami spichrz przetrwał do lat 90 – tych XX wieku, pełniąc w międzyczasie funkcje biurowo – gospodarcze.

W roku 1999 obecni właściciele rozpoczęli prace renowacyjne. Odnowa pierwotnego układu wnętrz, zabytkowych drewnianych belek, stropów, wyremontowanie koła dźwigowego i przystosowanie szwedzkiego spichlerza do funkcjonowania jako hotel i restauracja trwały do 2003 roku, w którym to oficjalnie otwarto Hotel Karczmę Spichrz.