Toruń, dn. 25 maja 2018 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PAK Karbowscy spółka jawna w Toruniu ul. Chrobrego 117, 87 – 100 Toruń tel. 56 657 11 10, e-mail sekretariat@pak.torun.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy o usługę hotelową lub gastronomiczną, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, zabezpieczenia mienia i osób – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług (podmioty transportowe i taksówkarskie w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej, operatorzy pocztowi, podmiot informatyczny świadczący usługi IT dla Administratora, podmiot dostarczający Administratorowi oprogramowanie, kancelaria prawna świadcząca obsługę prawną i zastępstwo procesowe).
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich lub gastronomicznych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo – podatkowej przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa – 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 30 dni, chyba że z uwagi na szczególną okoliczność (np. wypadek) konieczne będzie przechowywanie nagrania z monitoringu przez okres dłuższy – do jej ustania.
 5. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. W celu skorzystania z praw określonych powyżej (pkt. 5) należy skontaktować się z Administratorem.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
 8. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym celu niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez PAK KARBOWSCY S.J. z siedzibą w Toruniu.

I. Definicje

 1. Administrator – oznacza PAK KARBOWSCY S.J., prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do KRS numer 0000591037, w formie Spółki Jawnej pod nazwą PAK KARBOWSCY w Toruniu, przy ul. Chrobrego 117, posiadającym nadany numer identyfikacji podatkowej NIP 8792681823 oraz REGON numer 363372329, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.spichrz.pl.
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

   1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
   2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
    • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
    • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
    • Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

   1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
    • Konfiguracji serwisu:
     i. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
     ii. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
     iii. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
     iv. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
     v. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
    • Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:
     i. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
     ii. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
     iii. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
    • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
     i. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
     ii. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
    • Zapamiętania lokalizacji użytkownika
     i. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
    • Analiz i badań oraz audytu oglądalności
     i. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
    • Świadczenia usług reklamowych
    • dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
    • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
   2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
    • Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
     i. www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
     ii. www.wrzuta.pl [administrator cookies: Free4Fresh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
    • Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
     i. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
     ii. Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]
     iii. Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
     iv. KissMetrics [administrator cookies: Space Pencil, Inc. z siedzibą w USA]
    • Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
     i. Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    • Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
     i. Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    • Zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
     i. Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
     ii. Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
     iii. LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
    • Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
     i. twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
     ii. plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
     iii. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
     iv. nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
     v. LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii.
    • Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
    • Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

  1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Hotel Karczma Spichrz
Mostowa 1
87 – 100 Toruń
Recepcja: +48 603 381 498
Karczma: +48 885 267 423